Privacyverklaring

Privacy

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Van Pinxteren streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

U kunt ons volledige PDF-document hier downloaden:
Privacyverklaring Tandartspraktijk Van Pinxteren

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Veel van de bedrijfs- en of persoonsgegevens van gebruikers van de diensten en ook de leveranciersgegevens in beheer van Tandartspraktijk van Pinxteren worden door de interne ICT-afdeling opgeslagen en beheerd. Fysieke exemplaren worden in een aparte ruimte achter slot en grendel zorgvuldig bewaard. Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van Tandartspraktijk van Pinxteren, dan worden uw bedrijfs- en of persoonsgegevens verwerkt.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening.

Beveiliging gegevens

Tandartspraktijk van Pinxteren maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw bedrijfs- en of persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde schijven en in de Cloud.

Geheimhouding

Iedereen die werkzaam is binnen Tandartspraktijk van Pinxteren en dus toegang heeft tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van deze Persoonsgegevens. Gegevens met betrekking tot de gezondheid van een cliënt worden als ‘bijzondere Persoonsgegevens’ aangemerkt.

Gebruik van Cookies

De website van Tandartspraktijk van Pinxteren maakt bij het aanbieden van hun producten en of diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u hieronder. Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”).

Delen van persoonsgegevens met derden

Tandartspraktijk van Pinxteren verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend, als dit nodig is, voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst/behandelplan met de opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Als u een vraag of verzoek heeft dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@pinxterentandarts.nl met een kopie van uw paspoort of identiteitskaart. Uw BSN, geboortedatum en foto mag u dan afschermen. Tandartspraktijk van Pinxteren zal in beginsel binnen twee weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren.

Wijzigingen

Tandartspraktijk van Pinxteren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- statement. Check daarom regelmatig het privacy-statement voor eventuele aanpassingen.

Vragen of klachten

Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met Tandartspraktijk van Pinxteren te Nistelrode of een bericht sturen aan privacy@pinxterentandarts.nl.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Tandartspraktijk Van Pinxteren
Laar 53A, 5388 HC Nistelrode.
Telefoonnummer: 0412-612757
info@pinxterentandarts.nl
www.pinxterentandarts.nl