Huisregels

Algemeen

Binnen onze tandartspraktijk gaan wij respectvol met elkaar om. Als patiënt mag u erop rekenen dat u correct wordt behandeld. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw mobiele telefoon op stil te zetten in onze praktijk. Mocht u onverhoopt een telefoontje willen beantwoorden, wilt u dan zo vriendelijk zijn deze buiten de praktijk te beantwoorden.

Het is verboden te roken binnen onze tandartspraktijk, dit geldt ook voor het roken van elektronische sigaretten.

Wij verzoeken u om zelf over om eigendommen te waken. Onze tandartspraktijk is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of verlies van uw eigendommen.

Persoonlijke gegevens

Indien u zich aanmeldt als nieuwe patiënt, verzoeken wij u contact op te nemen met uw vorige tandarts. Geef aan dat u bent overgestapt naar onze praktijk. Zij zullen uw dossier naar ons doorsturen, per post of per mail.

Als nieuwe patiënt dient u een geldig legitimatiebewijs te overhandigen tijdens de eerste afspraak.

Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zoals adres, telefoon en e-mail, dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Wijzigingen in uw gezondheid en medicijngebruik dient u altijd aan ons door te geven.

Afspraken

Alle afspraken dienen tenminste 48 uur van te voren telefonisch te worden afgezegd. Wanneer u uw afspraak vergeet of te laat afmeldt zijn wij genoodzaakt om de verloren tijd in rekening te brengen. Het feit dat wij u via mail helpen herinneren aan uw afspraak is een extra service. U blijft er zelf verantwoordelijk voor dat u op uw afspraak verschijnt.

Het is prettig als u op tijd op uw afspraak aanwezig bent. Indien u te laat komt voor een afspraak, loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het ontstane tijdgebrek.

Tijdens de halfjaarlijkse controle is er in principe geen tijd voor behandeling. Er zal dan een vervolgafspraak gemaakt worden.

Wilt u zo vriendelijk zijn tussen 8.00 uur en 12.30 uur telefonisch contact op te nemen voor het maken of wijzigen van afspraken.

Spoedgevallen

Als u klachten heeft neemt u dan direct contact op met de praktijk. Wij doen ons best om u nog dezelfde dag te helpen. Houdt u er rekening mee dat uw voorkeurstijd waarschijnlijk niet voorhanden is. Indien de praktijkdrukte dit niet op dezelfde dag toelaat, zullen wij u op een ander tijdstip inplannen.

Buiten de praktijkuren is er een avond- en/of weekenddienst. Deze is uitsluitend voor zeer ernstige klachten, zie pagina "Spoed".