Spoed/Vakantieperiode

Wij zijn aangeslooten aan

Kring Tandartsen Regio Oss

Spoed

Buiten de reguliere openingstijden van de praktijk zijn wij voor dringende klachten bereikbaar via één van de telefoonnummers:
(0412) - 612757
(0412) – 648726
U wordt dan telefonisch verwezen naar een waarnemend collega waarmee wij samenwerken in de “Kring Tandartsen Regio Oss en omgeving”.

Om te zien wie er waarneemt kunt U óók kijken op de website van de tandartsenkring: www.tandartsenoss.nl Meestal zal U ook op dezelfde dag terecht kunnen bij de waarnemende collega. Doorgaans wordt er tijdens de waarnemingsdienst contante betaling verlangd. Houdt U daar aub. rekening mee. Vraag dus evt. tijdens het maken van de afspraak om een kostenindicatie. Neemt U een verzekerings – en identiteitsbewijs mee.

De waarnemingsdienst loopt van vrijdagochtend 08.00 uur tot maandagachtend 08.00 uur én op werkdagen van 's avond 17.00 uur tot ’s ochtends 08.00 uur. Tijdens vakantieperiodes geld een afwijkende dienstregeling. Raadpleegt U hiervoor telefonisch de praktijknummers of de website www.tandartsenoss.nl